keskiviikko 30. syyskuuta 2015

Ajatuksia yrittäjän tarinasta


Kirjasta Taivas + Helvetti / Karo Hämäläinen & Mika Mäkeläinen
Johanna Soilun tarina (nro 15)

Johannan tarina mielestäni edustaa Englannin vuosinani oppimaani ajatusta: jos suomalainen kuolee sydäninfarktiin nelikymppisenä uhrauttuaan kaiken energiansa ja aikansa työnteolle, hän on työn sankari. Englantilainen olisi vain hieman tyhmä.

Onneksi Johanna oppi ajoissa, että perfektionistinen ylisuorittaminen kaikessa - niin työssä kuin vapaa-ajassa- johtaa vain loppuunpalamiseen eikä estä esimerkiksi taloudellista epäonnistumista. Pienyrittäjälle on Suomessa sälytetty paljon velvollisuuksia, mutta totuus on, että kaikkea ei edes ahkerin ja älykkäin voi hallita. Johannan kohdalla tämä perfektionismi heijastelee siinä, että työelämän alussa ja harrastuksissa hän halusi olla johtaja ja voittaja: jo ensimmäinen 16-vuotiaana tehty Joutsan Joutopäivien juontokeikka ja voitontahtoinen hiihtoharrastus osoittavat, että hän halusi pitää kaikki langat käsissään eikä luottanut muihin tekijöihin kantaen vastuun pienimmästäkin yksityiskohdasta. Unohtui, että hän ei ole korvaamaton. 

Urheiluharrastus kilpailumielessä on kaksiteräinen miekka: toisaalta se opettaa kurinalaisuutta, itsensä johtamista ja joukkuepeleissä ryhmätyötä, mutta toisaalta se voi johtaa liialliseen itsensä eteenpäin piiskaamiseen: ei tiedetä, koska lopettaa. Johanna itse myöntää oppineensa, että niin urheilussa kuin yrittämisessä pitää mennä epämukavuusalueelle mutta sieltä palattua pitää levätä sillä levossa lihas kasvaa ja mieli oppii.

Kiinnitin huomiota myös siihen, että mentori kehotti ottamaan isoja riskejä mutta tiukan paikan tullen luisti tukijan ja auttajan tehtävästään. Suomen yritysmaailmassa tämä on hyvin tavallista: yrittäjyyteen kehotetaan ellei suorastaan painosteta, mutta jos alkaa mennä huonosti niin yrittäjä on yksin. 

Tarinalla on onnellinen loppu: Johanna päätti, että hänen yrityksessään voidaan hyvin ja perfektionismista opetellaan pois. Riittävän hyvä on riittävän hyvä.


Typografia: Fantasia- ja kokeilevat kirjaintyypit

Nämä syntyivät 1970- ja 1980-luvuilla. Tähän luokkaan kuuluvat kaikki kirjaintyypit, mitkä eivät sovi muihin luokkiin. Tämä koska niillä on vähän ellei yhtään yhteyttä leipätekstitypografiaan tai typografian historiaan. Kirjaimet voivat muistuttaa esim. eläinhahmoja, kasveja, kukkasia tai koostua kirjainmuotoilulle vieraista osista.

Taidehistorialliset tyylit liittyvät johonkin tunnettuun taidehistorian tyylisuuntaan, ehkä helpoimmin tunnistettava ja suosittu on jugend, siitä esimerkkinä ITC Rennie Macintosh. Samoin art deco on paljon käytetty.

Expressiiviset ja kokeilevat kirjaintyylit ovat syntyneet digitaaliaikana, kuten FontFont ja Emigren Senator. Hyvä esimerkki vapaasta fantasiasta ja ennakkoluulottomuudesta on Arkadia.

Mekaaniseen alaluokkaan kuuluvat kirjaintyypit matkivat tietoisesti mekaanista, typografisesti karua jälkeä kuten esim. kirjoituskoneen tai leimasimen jälkeä. Samoin tänne kuuluvat optiseen tunnistamiseen kehitetyt OCR-A ja OCR-B mukaelmat. Kaikkia näitä yhdistää merkistön vakioleveys, mikä tekee merkkiväleistä epätasaisia.

Fantasia- ja kokeilevat kirjaintyypit soveltuvat lähes poikkeuksetta vain otsikkokäyttöön. Ne kuluvat nopeasti käytössä tunnistettavuutensa takia ja niihin kyllästyy helposti.
Tämä on hyvä esimerkki art deco tyylin vaikutuksesta. Eniten tämä ehkä tuo mieleen Poirotin ja 1930-luvun rikossarjat.


Esimerkki exspressiivisestä tyylistä, samoin kuin alla oleva iso A ja mutkittelevasta viivasta kootut aakkoset.Kuten jo mainittu, tässä kuvassa on käytetty mielikuvitusta luomaan mielikuva aakkosista. Tämä on enemmänkin taideteos kuin kirjasintyyli ja vaikea lukea.

Sanassa Romantic esimerkki mekaanista, karkeaa jälkeä jäljittelevästä tyylistä, samoin alla olevassa kuvassa.  Molemmat sopivat Vintage tyyliin tuoden mieleen 1920- ja 1930-luvut.Seuraavat kirjaintyylit ovat joko jugend tai art deco vaikutteisia, luettavuus niissä ei ole hyvä, mutta niitä voisi käyttää esim. matkailumainoksissa tai jälleen Vintage-mainoksissa.

Kuvien lähde: Pinterest /  voit seurata lisää käyttäjänimi LenadeBerg

Typografia tutkimusmatka: Antiikvat
Uusantiikvat liittyvät taidehistoriallisesti uusklassismiin noin 1780 - 1840. Kirjoitusvälineissä tapahtunut muutos vaikutti painokirjaimiinkin siten, että seurauksena uusantiikvojen tunnuspiirteiksi tulivat ohuiden ja paksujen viivojen jyrkkä kontrasti ja ohuet vaakasuorat päätteet. Kirjaimet ovat pystysuuntaisia ja ilman visuaalista yhteyttä seuraavaan kirjaimeen, muutamien kirjainten päätteissä on pyöreä muoto. 

Uusantiikvoista tunnetuimmasssa italialaisessa Bodonissa hiusviivat ovat erittäin ohuita ja kontrasti suuri, minkä takia se on leipätekstikoossa vaikeasti painettava  ja luettava. Soveltuu parhaiten 12 pisteen tai sitä suurempaan tekstiin, samoin kuin Didot.

Ranskalainen Didot on vähemmän tunnettu kuin aikalaisensa ja kilpailijansa Bodon. Tunnetuin ja ehkä paras Didot'n uudelleenjulkaisuista on Ambroise-perhe.

Walbaum on hieman kapeampaa kuin Bodoni ja Didot sekä saksalaisena jämäkämpää. Kirjaimet ovat sitä kapeampia mitä suurempi niiden koko on ja hiusviivat ovat paksumpia kuin Bodonissa ja Didotissa tehden sen yleisvaikutukseltaan pehmeämmäksi.

Koska uusantiikvat antavat arvokkaan ja edustavan vaikutelman, pitää niiden käyttöä harkita sisällöltään arkisissa teksteissä koomisen lopputuloksen välttämiseksi. Ne eivät sovi negatiiviteksteihin ohuiden viivojensa takia, samoin ne eivät helposti käy toisen kirjaintyypin pariksi, poikkeuksena ehkä yhdistelmä Futura/Bodon tai uusantiikva yhdistettynä groteskiin. Uusantiikvaa käytettäessä on muistettava käyttää väljiä merkkivälejä.

Yllä esimerkkejä kirjaintyyppien yhdistämisestä, toisena esimerkkinä Helvetica (Bold) suositellaan yhdistettäväksi. 

Tässä lisää esimerkkejä fonttien yhdistelystä, mukana myös uusantiikva Linowrite yhdistettynä kalligrafiseen tyyppiin. Nämä yhdessä luovat mielikuvan perinteistä ja vanhoista arvoista.

Nothing to add....

Yllä olevassa mielestäni muutetaan onnistuneesti antiikva taiteelliseksi fantasia kirjaityypiksi.


Ja tässä käytetään uusantiikvaa yhdessä harmaan värimaailman kanssa arvokas ja ehkä hieman kallis tunnelma.


Esimerkki tekstityypin helppolukuisuudesta. Tässä on muistettu käyttää väljiä merkkivälejä.

Tässä ehkä olisi voitu käyttää kalligrafista tai fantasia kirjaintyyppiä arkipäiväisyyden välttämiseksi.


Kuvien lähde: Pinterest / voit seurata lisää käyttäjänimi LenadeBerg

Typografia tutkimusmatka: Grotesk... on tasavahva tai lähes tasavahva kirjasintyyppi, jossa ei ole päätteitä. Yhdysvalloissa monien groteskikirjainten nimeen liitetään 'gothic'. 'Sans senif' ja 'sans' tarkoittavat kaikkialla groteskia. 

Vanhimmat groteskit ovat 1800-luvun alkupuolelta, mutta varsinaisesti ne yleistyivät 1900-luvun alusta lähtien. 

Groteskin ja uusgroteskin näkyvin ero on g-kirjaimessa: groteskissa se on yleensä kaksisilmukkainen, uusgroteskissa silmukka on avoin.

Franklin Gothic on amerikkalainen lihava groteski, mikä vahvana otsikkokirjaimena sopii käytettäväksi useimpien muiden kirjaintyyppien parina. 

Helvetica (tässä käytetty) on Timesin ohella maailman yleisimpiä kirjaintyyppejä: löydät sen esim. joka tietokoneesta. Se on yleiskäyttöinen ja ongelmaton painettaessa, tosin helposti tavanomainen ja arkinen. Sopii parhaiten lyhyisiin teksteihin, kuten esimerkiksi hinnastoihin, pitkissä teksteissä se on väsyttävä.

Univers-kirjaintyyppi, jonka 27 nykyistä leikkausta on yksilöity numeroimalla ja kustakin numerotunnuksesta voi päätellä kunkin leikkauksen leveyden, lihavuuden ja asennon. Sen etu on sen suuri, yhtenäinen perhe minkä vuoksi sitä voi käyttää laajasti. Universumin lukeminen ei ole yhtä yksitoikkoista kuin esim. Helvetican.Kahdessa yllä olevassa esimerkissä grotesk tekstityyppiä käytetty onnistuneesti modernissa ja graafisessa julisteessa. Ne ovat vielä helposti luettavia tekstin rikkomisenkin jälkeen,.

Viesti kai kertoo, että groteskia tekstityyppiä edustava Helvetica on yksi maailman suosituimpia....

Kolme selvää esimerkkiä groteskin käytöstä, mikä sopii näihin napakoihin viesteihin. Romanttisempi kalligrafinen tyyppi olisi luonut ehkä koomisen kuvan.

Selkeä ja tyylikäs esimerkki.


Molemmissa kuvan liikkeeseen sopii selkeä uusantiikva tekstityyppi riittävän selkeänä.

Kuvien lähde: Pinterest / voit seurata lisää: LenadeBerg.

Typografia tutkimusmatka: Kalligrafia
Nämä kirjaintyypit tuovat ensimmäisenä mieleen kirjoitustaiteen tai kaunokirjoituksen. Ne ovat taiteellisia, kauniita ja jäljittelevät usein renesanssin aikana kirjoitettua kursiivia. Valikoima on kirjava, joten ne jaotellaan monin eri tavoin, tässä jaottelu on tehty perinteisesti tyylipiirteiden perusteella:

Humanistikursiivit jäljittelevät eniten tekstausta tasakärkisellä mustekynällä, kuten tunnetussa Zapt Chanceryssa.

Esimerkiksi  Snell Roundhand ja Künster Script jäljittelevät 1700- ja 1800-luvun englantilaista kaunokirjoitusta, missä teräväkärkinen kynä tuottaa erivahvuista jälkeä. Ominaista näille on voimakkaasti kaksivahvuinen jälki, pehmeät kaaret ja kirjainten liittyminen saumattomasti yhtenäiseksi ketjuksi. 

Alaryhmistä laajin ja epäyhtenäisin on vapaa käsiala, mihin kuuluu satunnaista, huoletontakin tekstausta tai nykyajan käsialakirjoitusta jäljitteleviä kirjaintyyppejä. Matkittavan käsialan ja kirjoitusvälineen jälki erottavat kirjaintyypit toisistaan, perustuupa jopa yksi niistä, Eaglefeather, oikean henkilön tekstaukseen. Tekton ja FF Justlefthand ovat menestyneimpiä tästä alaryhmästä.

Kalligrafisten kirjaintyyppien käyttöä pitäisi välttää niiden kliseisyyden ja huonon luettavuuden vuoksi, ne voivat myös herättää tyyliristiriitoja ja tahatonta komiikkaa vaikkapa esitteiden otsikoissa. Näin esim. kutsukortteihin suositellaan jonkin uusantiikvan käyttöä.


Tässä näkyy sekä kalligrafisia että fantasia kirjaintyylejä. Kuten huomaa, ne ovat kaikki hieman vaikealukuisia ja sopivat lähinnä otsikoihin tai ensimmäisiksi isoiksi kirjaimiksi kuten esim. satukirjoihin.Näin kiemurainen kirjain sopii kuten edellä mainitut liitettynä taruhahmoihin tai satuihin tai esim. nimikirjaimina. Luettavaksi tämä on liian  kiemurainen ja hankalasti luettava. 

Nämä kuten tekstistä tulee selväksi ovat romanttisia ja siksi ehdotettu hääkutsukortteihin...

Ja samoin nämä... Julisteissa nämä tekstityylit ovat hankalia luettavia ja siksi suositellaan vältettäväksi.

Edelleen nämä tuovat mieleen kauneushoitolat ja häät..... Käyttö ehkä logoissa kuten esim. boutiquen logossa.

Yllä olevat ovat jo vahvempia ja ehkä helpommin luettavia, käyttäsisin kuitenkin harkiten. Tyyli antaa vanhahtavan, perinteisen mielikuvan, joten en käyttäisi esim. modernin sisustuksen mainonnassa.

Vanhoja kaunokirjoitusoppeja.... Käsinkirjoitetut tekstit liitutaululle ovat tällä hetkellä hyvin suosittuja doodlauksen ja mandaloiden ohella.

Kalligrafisten tyylien käyttö on hyvin suosittua erityisesti proverbien, sanontojen ja elämänohjeiden kirjaamisessa. Ehkä tämä antaa vanhanajan kiireettömän seesteisen tunnelman.

Kuvien lähde: Pinterest / voit seurata lisää käyttäjänimi LenadeBerg

maanantai 28. syyskuuta 2015

Blogeista ja bloggauksesta

Tulevien visualistien seuraava tehtävä oli tutkia blogeja: mikä tekee blogin houkuttelevaksi? miksi päätät jatkaa juuri tietyn blogin lukemista ja jopa seuraamista? millaiset fontit ja värit herättävät mielenkiinnon ja saavat sen pysymään? minkä kokoiset kuvat ovat kiinnostavia? entä mikä tekee blogista ammatillisesti vakuuttavan?

SYNERGIA

Kirjoituksen aiheen, tyylin, kuvien ja värimaailman synergia, yhtenevyys.
Esim. hillittyä tyylikkyyttä tavoittelevat muotikuvat menettävät sen, jos niihin yhdistetään karkea, liian rento puhekieli.

PITUUS

Lyhyestä virsi kaunis.
Pitkää jaarittelua harva jaksaa lukea.
Kuvat kertovat enemmän kuin tuhat sanaa eli lyhentävät tekstiä.

FONTIT

Selkeät.
Liian kiemuraiset fontit sopivat rakkauskirjeisiin
Blogiin mahtuu kaksi tai kolme fonttia.

KIRJOITUS

Kieliopillisesti oikea ilman kirjoitusvirheitä.
Ammatillinen uskottavuus kärsii, jos ei tunneta kielioppia ja oikeinkirjoitusta, erityisesti tavutusta.
Jos blogi alkaa 'minä' sanalla ja keskittyy jokapäiväisiin tavallisiin asioihin ja tapahtumiin, en jaksa kiinnostua. Uusi resepti kyllä, kiitos, mutta että kahvi maistui kitkerälle Hakaniemessä...?

NIMI

Lyhyt ja helposti luettava sekä kirjoitettava myös https-muodossa.
Englanninkielisissä nimissä suosittelisin varovaisuutta: suorasta käännöksestä voi seurata väärä mielikuva, koska puuttuu asiayhteys sekä englantilaisilla saattaa olla sanalle eri vivahteinen merkitys kuin sanakirjaan on alunperin käännetty.

KUVAT

Selkeitä.
Koko ruudun ja sen yli menevät kuvat ovat mielestäni häiritseviä.
Olisi hyvä, jos kuva ja siihen liittyvä teksti tai muut kuvat mahtuisivat ruudulle samaan aikaan.

VÄRIMAAILMA

Kyllä, se on muotia, mutta kun 13 tusinasta sisustusblogeista on harmaan sävyisiä, klikkaan itseni pois sen väriseltä uudelta sivulta välittömästi.
Varsinkin visualistin olisi hyvä aavistaa tulevat trendivärit ja käyttää niitä omassa blogissaan tai ainakin ilmaista tietävänsä ne.
Värien käyttö ja jako tasaisesti pitää mielenkiintoni yllä.

AJANKOHTAISUUS

Visualistien pitää olla vähintään ajan hermolla ellei jopa sen edellä.
Uskottavuus kärsii, jos bloggari on innostunut menneen vuoden tapahtumista. 


Näillä ohjeilla pitäisi minunkin saada esille ammatillisesti vakuuttava, viihdyttävä ja paljon seurattu blogi. 

keskiviikko 9. syyskuuta 2015

Minä ja Illustrator

Illustraattorin minulle esitteli Jori täällä opistolla. Nopean mutta paljon sisältäneen esittelyn jälkeen olo oli hieman hämmentynyt mutta päättäväinen ja uskon, että minä ja Illustrator vielä pystymme rakentamaan toimivan työsuhteen. Seuraavassa referaatissa esittelen Illustraattoria vielä lyhyemmin kuin se minulle esiteltiin eli vain pääperiaatteet. Syvempään tutustumiseen ja suhteen kehittämiseen suosittelen paljon harjoittelua sekä yrityksien ja erehdysten kautta oppimista.

MEET ILLUSTRATOR CC

Adobe Illustrator CC on osa Adobe Creative Cloud ryhmää eli kuuluu Adobe Systemsin kehittämiin ohjelmiin ja on vektorigrafiikkaan perustuva piirto-ohjelma. Illustraattori on työkalu vektoriaineistojen tuottamiseen ja muokkaukseen ja sitä käytetään ensisijaisesti julisteiden, kirjojen kansien, logojen, jne suunnitteluun ja toteutukseen. Sillä voi myös tehdä grafiikkaa esim. mobiililaitteille ja nettisivuille.

Lyhyesti muistettavia asioita:

Save as..    .ai              - tallenna tiedostot tässä muodossa
                                     - pystyy muokkaamaan jälkikäteen
                                     - ei toimi blogikuvana
                                     - ei toimi sähköpostiviesteissä ellei vastaanottajalla ole samaa ohjelmaa
                                     - ei toimi Facebookissa

Export....  .jpg              - blogiin, Faceen jne
                                     - eiläpinäkyvä

                 .png             - läpinäkyviä taustoja
                                     - näitä ei voi muokata
                                     - ei käy painopaikkaan
                                      - toimii sähköpostissa

                 .pdf               - painovalmis tiedosto

Väriavaruudet

                  RGB            - valokuvat
                                      - toimii blogissa, sähköpostissa, Facessa, wwwsivustoilla
                                      - ei toimi blogissa, netissä, sähköisessä ympäristössä

                 CMYK         - painotuote: käyntikortti, julkaisu, juliste
                                      - ei toimi blogissa, netissä, sähköisesti

                Huom. painotalot eivät hyväksy RGB muodossa olevaa tiedostoa

                Hex#             #000000
                                      - folioihin, vesileimaan jne.Itseopiskelun ja ohjelman käytön kautta tämän Illustraattorin kanssa pääsee tutuksi mutta siihen voit tutustua perinpohjaisesti myös esim. tarjolla olevilla Illustrator käyttökursseilla.

Alla olevasta linkistä löytyy kysymyksiä ja vastauksia Illustraattorista kiinnostuneille
https://helpx.adobe.com/illustrator/faq.htmlperjantai 4. syyskuuta 2015

MyymäläskannausMYYMÄLÄSKANNAUS....tarkoittaa myymälän analysointia: miltä myymälä näyttää, onko siellä helppo liikkua, löytyvätkö tuotteet helposti, millainen on myymälän toimintaympäristö, musiikki, valaistus jne.

Myymäläskannaus tehdään yhdessä myymälän kanssa ja sen tarkoitus ei ole olla arviointi vaan kliininen analysointi esimerkiksi seuraavista asioista:

- liikeidea
- myymälän pohja
- tuotteiden esillepano
- valaistus
- musiikki
- aukioloajat
- sijainti
- tuotemerkit
- mainonta
jne

Nämä voidaan pilkkoa vielä osa-alueisiin kuten esimerkiksi myymälän pohjaa analysoidessa
voidaan ottaa huomioon

- kulkureitit
- kalusteet
- kuinka tuote sijaitsee
- osastot (tuotejaottelu)
- kassa-alue
jne

Analysoitavat asiat voidaan sopia myymälän kanssa esimerkiksi myymälä haluaa muuttaa valaistusta ja kulkureittejä mutta ei tarvitse analysointia tuotemerkkien osalta, silloin skannaus tehdään vain myymälän pohjan, valaistuksen ja kulkureittien osalta.

Myymäläskannaus on ehdottomasti luottamuksellinen myymälälle toimitettava tehtävä, mikä antaa myymälälle tarpeellista tietoa ja pohjaa myynnin edistämiseksi tehtäviin toimenpiteisiin ja muutoksiin.


Avoimien ovien päivän suunnittelua: Pinterest

Tulossa ovat joka syksyiset Avoimien ovien päivät täällä Salon Seudun Ammattiopistossa. Ykkösvuoden visualistiopiskelijoille on annettu tehtäväksi ideoida, suunnitella ja toteuttaa päivät. Tiimimme Hurrikaanit on vasta ideointivaiheessa ja tähän Pinterest on oiva paikka hakea ideoita.

Oma tili onkin ollut jo jonkin aikaa, joten Pinterestin loputtomaan kuvien ja ideoiden maailmaan selailemaan. Hakusanoilla

Graphic Design
Visual Merchandising
Posters
Campaign Buttons

löytyikin jo hyvä idea... hysh, se on tiimin välinen salaisuus.....

Perspektiivien piirtelyä

Ensimmäiset piirustusharjoitukset perspektiiveistä....


torstai 3. syyskuuta 2015

Opi piirtämään yhden pakopisteen perspektiivi

YHDEN PAKOPISTEEN PERSPEKTIIVI

Kuvassa on aina kaksi ulottuvutta: leveys ja korkeus. Kolmas ulottovuus, tila/syvyys on aina
illuusio. Tilavaikutelman saamiseksi käytetään eri menetelmiä, vakuuttavin näistä on perspektiivi.

- kaikki katsojasta poispäin olevat viivat näyttävät menevän samaan pisteeseen = pakopiste
- pakopiste sijaitsee aina horisonttiviivalla
- horisontti on silmän tasolla
- toinen nimitys on keskeisperspektiivihttp://www.slideshare.net/mervikarvinen9/piirretn-perspektiivej

Thinglink


https://www.thinglink.com/scene/695612809085452289

Yllä ensimmäinen kuva Thinglinkissä, sisältää hieman kommentteja tiimityöskentelystä. Avaa ja ylläty!


keskiviikko 2. syyskuuta 2015

Tiimiringissä tiimityöskentelystäHeti opiskelun alettua meidät jaettiin tiimeihin ja siitä sitten vaan tekemään..... Tiimit ovat hiotuneet parin viikon aikana yhteen ja ongelmitta se ei ole tapahtunut. Ensin tiimin on pitänyt ymmärtää annettu tehtävä ja sen jälkeen löytää keinot tehtävän suorittamiseen ja siinä sivussa on pitänyt oppia tuntemaan tiimin muut jäsenet. Suorittajat, johtajat, ideoijat, vetäytyjät, promoottorit ovat kaikki etsineet omaa paikkaansa ja kolissut on..... Kahden viikon etsikkoajan jälkeen valmentajamme ja gurumme Jola ja Jori päättivät, että on aika tiimirinkityöskentelylle aiheena ryhmätyöskentely ja ryhmätyöskentelyssä oppiminen. Taktiikka osui ja upposi ainakin minulle: kohelluksen ja kokeilujen ja ymmärtämisen epätoivoisen yrittämisen jälkeen asia tuli sisäistettyä ja toivottavasti myös luuytimeen saakka opittua. Tässä hieman muistiinpanoja vaikuttavasta keskustelusta:

Aloitetaan Jorin piirtämällä kuvalla:
Jatketaan selittämällä:
 
KUUNTELE  -  KUNNIOITA - PUHU SUORAAN

Tähän sanoisin että KOMMUNIKOI.

Projekteista, missä minä olen ollut mukana eniten stressiä. väärinkäsityksiä, hukkaan heitettyä työtä ja konflikteja on tullut johtuen huonosta kommunikoinnista. Puhuminen suoraan tarkoittaa, että

AJATELLAAN, MITÄ SANOTAAN ETTÄ EI SANOTTAISI MITÄ AJATELLAAN.

Suoraan voi sanoa kauniistikin....

Persoonien, osaamisen ja aktiivisuuden mukaan jaetaan työtehtävät. Tässä kunnioitetaan erilaisuutta: jokaista osaamisen aluetta ja erilaista persoonaa tarvitaan tavoitteen saavuttamiseksi.  Jopa sille Epäilevälle Tuomaksella ja Vastarannan Kiiskille on paikkansa: kyseenalaistaminen testaa ideaa.  Aikataulut saavutetaan vähemmällä tuskalla, kun jokainen tekee oman osuutensa parhaalla mahdollisella tavalla referoiden muulle tiimille, missä mennään ja mitä on tekeillä - siis puhumme jälleen kommunikoinnista. Samoin jokainen ryhmän jäsenet pidetään ajana tasalla tehtävän kulusta ja valmistumisprosessista, jopa johtajalla ei ole lupa eristäytyä.

TAVOITE  -  AIKATAULU  -  TYÖNJAKO

Kun tiimi laitetaan yhteen, kestää aikansa, ennen kuin opitaan toisten tavat olla ja työskennellä. Tässä kohdin on paljon luottamuksen puutteen ilmapiiriä. Jotta tiimi toimisi tehokkaasti, on luotettava siihen, että kukin suorittaa oman tehtävänsä. Ketä varkaaksi haukutaan, se varkaaksi ryhtyy eli jos tiimin jäsen ei tunne, että hänen osaamiseensa luotetaan hän tuhlaa energiaansa todisteluun tehtävän suorittamisen sijaan ja jossain vaiheessa, jos luottamusta ei tule, hän ei tunne kiinnostusta tiimityöskentelyyn ja tehtävänsä suorittamiseen. 

LUOTTAMUS

There is a method in your maddness sanoisin Jorille ja Jolalle: ensin kaoottiselta (anteeksi ilmaisu) vaikuttavat kaksi viikkoa alkoivat heti alussa tuntua tältä, siis että ensin tehdään, kysytään, otetaan selvää, ristipölytetään, ollaan kaikki tiedonkeruusatelliitit apposen avoimena, ollaan oikeassa, ollaan väärässä - ja sitten tulee armo ja meille selitetään, että tämä kaikki siksi, että se on paras tapa oppia. Oivallus tulee, kun on ensin itse kysytty. Kun itse haluaa tietoa, sen kysyttyään ja saatuaan vastauksen myös oivaltaa. Itse en ole koskaan uskonut ulkoaoppiseen, mikä oli hyvin paljon oman lukioaikani oppimismetodi. Ymmärsin sodan syyn, mutta muistanko ulkoa kaikki 30-vuotisen sodan aikaiset hallitsijat? En.

TEKEVÄ JA KYSYVÄ OPPII

Out of your comfortzone on sanottu niin moneen kertaa omassa entiseen elämääni kuuluvassa  harrastuksessa. Jos ei tunnu lihaksissa, et ole yrittänyt tarpeeksi. Pois mukavuusalueelta. Ihmiset ovat lajina  selviytyjiä: hengissä selviytyminen ja uusien ongelmatilanteiden ratkaiseminen ovat vieneet ihmisen kehityksen lajina pidemmälle kuin muut. Ja se on meissä vieläkin. Niin epämiellyttävää kuin se onkin, stressaavat ongelmatilanteet ja niiden ratkaiseminen ovat oppimista parhaimmillaan.

OUT OF YOUR COMFORTZONE

NO PAIN NO GAIN

Näyteikkunan rakentamiseen tarvitsemme asiakkaan

Lootuksenkukka, Visualistin työkalupakki, Mindmap, tiimityöskentely, perspektiivit, ikkunoiden mittaamiset: kaikki nämä, jotta voimme ideoida, suunnitella ja laittaa kokoon näyteikkunan valitulle asiakkaallemme. Mutta ensin pitää hankkia asiakas....

Tiimi Hurrikaanit pyöritteli keskenään eri ehdotuksia, mukana olivat esittelynurkkauksen rakentaminen uudistelulle koululle, sama jollekin urheiluseuralle, pieni sisustusliike....
Ykkösehdokkaaksi päätyi Modaliisa ja eräänä perjai-iltapäivänä tiimi käveli liikkeeseen etukäteen harjoitellun myyntipuheen kanssa esittäen hyviä perusteluja, miksi saisimme työn tehdäksemme. 
Me opiskelijat saamme paljon käytännön harjoitusta ja oppia mutta liikkeen omistajan pitää myös saada takaisin jotain antamastaan ajasta ja tilaisuudesta sekä ottaamastaan riskistä. Käytännöllisiin puoliin kuuluu ikkunan pesu ; positiivinen maininta yhteistyöstä kiittäen somessa on ilmaista mainosta ja imagon luontia: liike tekee osansa Salon nuorten työllistymisen edistämisessä. Onnistuimme vakuuttamaan omistajan ja siitä eteenpäin olemme ahertaneet projektin parissa. 


Houkutteleva myyntitila ja Lootuksenkukka

Jo toisena opiskelupäivänä meidät uudet visualistiopiskelijat oli jaettu tiimeihin ja tiimien ensimmäisenä tehtävänä oli tehdä Lootuksenkukka perustuen Jolan - Johanna Lahtinen, toinen valmentajistamme - tiimirinkikeskusteluun aiheena Houkutteleva myyntitila.
Lootuksenkukka on yksi esimerkki myöhemmin opiskelun aiheeksi tulleesta Mindmapista, nyt vain teimme sen isolle paperille postereita hyväksi käyttäen. Tässä tiimin Hurrikaanit tuotos:
Siihen, kuinka houkutteleva myymälätila on vaikuttavat monet asiat:

- sijainti
- sisäänkäynti
- valaistus
- siisteys
- kulkureitit
- värit
- hyllyjen, kassojen, vaaterekkien jne järjestys
- tavaran määrä
- ilmastointi
- musiikki
- palvelu
- sisustus (koristelu)
- mainostus

Tavallinen kuluttaja perjantai-iltana väsyneenä viikonlopun ruokaostoksia tehdessään ei ehkä tiedosta, että hänen liikkeeseen tulonsa ja siellä tekemänsä ostopäätökset ovat tarkkaan harkitun mainonnan ja liikkeen myyntitilan suunnittelun tulosta. Tiesitkö esimerkiksi, että esim. Englannissa ruokatavarataloissa olevat pienet leipomot eivät tuota voittoa vaan niiden tarkoitus on tuoreella leivän tuoksulla saada asiakkaat ostamaan enemmän viereisestä leipähyllystä?Visualistin työkalupakista ja Mindmapista

Kaksi kärpästä yhdellä iskulla: perehdyimme kirjaan ´Visualistin työkalupakki' yksinkertaisesti piirtämällä Mindmap. Näin tuli tutuksi sekä kirja että Mindmeister -sovellus. Tässä tulos:


Trikoopaidan silitys

TRIKOOPAIDAN SILITYS


Aloita silitys asettamalla paita silityslaudalle paidan selkäosa ylöspäin kuvan osoittamalla
tavalla. Silitä vain selän yläosa pääntien ympäriltä hieman alemmas kuin etuosan pääntien reuna.
Seuraavaksi silitä hihat, aloita asettamalla toinen hiha silityslaudalle siten, että hihan sauma on alapuolella silityslautaa vasten ja hihan keskitaite ylöspäin. Silitä vain hihan keskiosa, älä silitä reunoihin asti muuten silität taitteet hihaan. Silitä toinen hiha samalla tavalla.Aseta seuraavaksi hiha silityslaudalle taittaen sen saumasta ja keskitaitteesta. Silitä hihan sauma ja loput silittämättömästä osasta. Varo, ettet silitä laskosta keskitaitteeseen.
Seuraavaksi silitä etuosa. Aseta paita silityslaudalle kuvan osoittamalla tavalla. Asettele paita huolellisesti siten, että saumat ovat tasan ja paita taittuu saumojen kohdalta. Pääntietä silittäessä varo, ettet paina pääntien reunasta kuviota takakappaleelle.Käännä paita ja silitä takakappale. Koska pääntien alue on jo silitetty, voit silittää loput takakappaleesta kuten silitit etukappaleen. Pääntien alue on silitetty aikaisemmin, jotta etuosan pääntien reuna ei muodostaisi kuumalla raudalla painettaessa näkyvää kuviota takakappaleeseen.


Kauluspaidan silitys

KAULUSPAIDAN SILITYS

Aloita silitys kauluksesta. Silitä ensin kauluri, samalla silittyy kauluksen nurja puoli.
Käännä kaulus ja silitä kauluksen oikea puoli.Sitten vuorossa hihat. Hihasta silitetään ensin ranneke, sen jälkee itse hiha.Kun silität hihan, aseta se silityslaudalle siten, että hihan sauma jää alapuolelle ja keskiosa yläpuolelle. Silitä vain keskiosa, varo, ettet silitä taitteita reunoihin.Silitettyäsi hihan keskiosan  aseta hiha uudelleen silityslaudalle siten, että sauma on toisella sivulla ja hihan keskitaite toisella. Silitä nyt loput hihasta varoen, että et silitä laskosta keskitaitteeseen eli älä silitä keskitaitteeseen saakka.
Kun olet silittänyt molemmat hihat, aseta paita kuvan mukaan silityslaudalle ja silitä paidan olkapäät ja selän yläosa. Hihaa silittäessä on mahdollisesti muodostunut pieniä taitteita miehustaan, nyt voit silittää ne pois.
Nyt on vuorossa varsinaisen miehustan silitys: aloita asettamalla paidan oikea puoli silityslaudalle kuvan osoittamalla tavalla ja silitä naisten paidassa napinläpilista, miesten paidassa nappilista ensin silittäen sivusaumaa kohden ja siirtäen paitaa vaiheittain poispäin itsestä.Silitä loput oikeasta etukappaleesta siirtäen edelleen paitaa silityslaudalla, silitä saumat ja  paidan takakappale. Silitettyäsi sen, siirrä taas paitaa laudalla poispäin itsestäsi ja silitä viimeiseksi vasen etukappale.

Nyt on paita silitetty ja voit ripustaa sen henkarille. Hyvä niksi on napittaa paidasta ensin ylin nappi, sitten joka toinen nappi:  näin paita pysyy ryhdissään ja siten sileänä säilytykessä.